مشخصات فردی
نام:سید محمود دانشور فرزانگان
تاریخ تولد:15 تیر
جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ایران - اصفهان
مشخصات تماس
ایمیل:smdanesh@yahoo.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:دکتری
رشته تحصیلی:برق- مخابرات
محل تحصیل:دانشگاه صنعتی اصفهان
حرفه
محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهارتها:هیئت علمی دانشگاه
کارشناس رسمی دادگستری اصفهان